Elsängar utreds efter dödsbränder

 Två länsbor har under de senaste åren omkommit i bränder som tros vara orsakade av elsängar. Dessa finns idag  hos ungefär 1 000 äldre eller handikappade personer i länet.

Nu undersöks det om fler bränder i landet orsakats på samma vis

Polisens utredningar om dödsbränderna på äldreboendet Madesjögläntan i Nybro och den i Hultsfred har nu lämnats över till Räddningsverket. En sammanställning som förhoppningsvis ska ge de svar som förhindrar liknande bränder i elsängar och dödsfall i framtiden.