NYBRO

Omsorgschefen väljer att sluta

Omsorgschefen i Nybro, Hans-Gunnar Hovbäck, har valt att lämna sin tjänst som chef för omsorgsförvaltningen. Istället kommer han från och med april att arbeta som alkoholhandläggare i Nybro, Emmaboda och Torsås kommun.

Hans-Gunnar Hovbäck har arbetat som chef för omsorgsförvaltningen de senaste sju åren.

Beslutet att sluta är hans eget.

Kommunens personalchef Kristian Lundh har föreslagit kommunstyrelsens presidium att starta processen att rekrytera en ny omsorgschef.