Starkare ställning för fjärrvärmekonsumenter

Fjärrvärmekonsumenternas ställning ska stärkas. Det sker när en ny fjärrvärmelag träder i kraft den 1 juli i år. Regeringen anser att den nya lagen kommer att öka konsumenternas inflytande och insyn i fjärrvärmebolagen och deras verksamhet, genom att det ska tecknas individuella avtal med varje kund.

Men kommer parterna inte överens så ska en fjärvärmenämnd avgöra vad som är skälig avgift. Kalmar Energis VD Anna Karlsson ser inte några nackdelar med den nya lagen och att konsumenterna får starkare ställning, och hon hoppas att man slipper använda sig av fjärrvärmenämnden.

Fjärrvärme är ett mycket miljövänligt alternativ när det gäller uppvärmning av bostäder och på de flesta håll i landet så byggs fjärrvärmen ut i takt med efterfrågan och det ger även kommunerna möjlighet att nå uppsatta miljömål.

Ersättning vid avbrott
Något annat som är nytt är att fjärrvärmekunderna iochmed den nya lagen även får rätt till ersättning och det blir avbrott i leveransen. Men inte heller det ser Anna Karlsson som något problem.

- Mig veterligen har vi inte haft något avbrott, peppar peppar, säger hon.