Kalmar län

Personliga ombud känner sig ifrågasatta

Många personliga ombud upplever att de ofta ifrågasätts när de arbetar, framförallt i kontakten med socialtjänst och sjukvård. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen har gjort om de personliga ombudens arbetssituation.

För många psykiskt funktionshindrade spelar deras personliga ombud en stor roll för att de ska kunna hantera vardagen på ett bra sätt.

Deras arbete handlar mycket om att hjälpa psykiskt funktionshindrade personer till rätt myndighet för att kunna få rätt hjälp. Det kan också handla om allt från att visa någon hur man fyller i en ansökan om bostadsbidrag till att hjälpa någon att skaffa hund.

Ombuden är fristående och har ingen myndighetsutövning. Det innebär att de ofta överlappar andras uppgifter, exempelvis boendestödjare, god man eller kontaktpersoner.

Vem som helst kan inte få hjälpen som de personliga ombuden erbjuder. De finns till för de som lider av långvariga och svåra psykiska funktionshinder. Det kan handla om personer med schizofreni och svåra depressioner.