Kalmar

Luft under vingarna för Kalmar Airport

Kalmar Airport fortsätter att öka. Under januari i år ökade antalet flygresenärer från flygplatsen med 11,9 procent.

- Det är mycket glädjande att trafikökningen nu känns stabil, säger Vd Hans Hjertonsson i ett pressmeddelande.
Stabiliteten kan främst tillskrivas det varaktigt höga flygutbudet och priskonkurrensen i Stockholmstrafiken.

Men även den växande handelsetableringen och allmänt positiva affärsutvecklingen i Kalmar.