BORGHOLM

Mjölkbil välte

En tankbil från Arla välte vid halvelvatiden på länsväg 136 vid norra infarten till Borgholm på Öland.

Inga personer skadades vid olyckan men det är trångt på olycksplatsen .