VIMMERBY

Proteststorm mot indragen nattbemannning

Trots att över 500 Locknevibor skrivit på protestlistor mot kommunens beslut att dra in nattbemaningen på ortens äldreboende så kommer inte beslutet att ändras. Elisabeth Lago Nilsson, kristdemokrat och ordförande i omsorgsnämnden i Vimmerby, säger till Sveriges Radio Kalmar att beslutet står fast.

Vi ersätter nattbemaningen med en nattpatrull, vilket gör att alla i området kommer att få samma service .

Christina Gerger i Locknevi som är den som samlat in protestlistorna säger att skräckscenariot är att det ska börja brinna i äldreboendet där folk är inlåsta. Vem ska då larma, undrar hon och säger att hon hoppas att det ska finnas några inom äldreomsorgen som ska förstå de äldres behov av trygghet.