Kalmar län

Fortsatt positivt på arbetsmarknaden

Det fortsätter att skapas nya jobb i länet trots att det märks en avmattning på arbetsmarknaden i övriga landet. Det sa arbetsförmedlingens generaldirektör Bo Bylund när han besökte Kalmar i går.

Bylund menar att det gör att Kalmar län har ett gynnsamt utgångsläge eftersom den globala högkonjunkturen nu börjar mattas av.

- Ja, vi kan se att på riksnivå ökar inte längre de lediga platserna i förhållande till året innan, men här i Kalmar län ser det mera positivt ut. Det är fortfarande bra skjuts här och vi får hoppas att det fortsätter, säger Bo Bylund till Sveriges Radio Kalmar.

Kalmar län har och har haft en bra utveckling eftersom nya jobb skapas inom handel och turism, och många nya jobb kommer även framöver när pensionsavgångarna blir stora inom de flesta branscher.

Antalet arbetssökande i länet är idag rekordlåg och det råder brist på arbetskraft inom många områden.

Handel och turism
Att arbetsgivarna i länet forsätter att skapa nya jobb har delvis att göra med att arbetsmarkanden är diffrensierad och att många nya jobb har kommit inom handel- och turistsektorn. Och där har länet potential och möjlighet att expandera, då till exempel de många etableringarna i Kalmar dragit till sig ytterligare företag som vill finnas på plats.

Och det har även varit en bra start för den nya myndigheten Arbetsförmedlingen, som bildades vid årskiftet när AMS gick i graven. Förra året lämnade 650 000 människor arbetsförmedlingen och gick ut i nya jobb, av dem var 131 000 utrikesfödda. 60 000 hade ett funktionshinder. Så helt klart är att Sverige befunnit sig i en mycket strak högkonjunktur.

45 000 nya jobb 2008
Och om Bo Bylund tittar i sin kristallkula ser prognosen fortsatt god ut framöver. 

- Ja, när det gäller 2008 har vi inte bara en kristallkula utan vi har intervjuat 10 000 företagare för att höra deras bedömning. Och det är fortfarande en ganska positiv bild och vår bedömning är att det skapas 45 000 nya jobb i Sverige, sgäer Bo Bylund.