Miljögodkänt för jordbruket

Lantbrukarna längs kusten vill och försöker göra rätt för att inte övergöda sina marker  eller orsaka miljöproblem.

Det visar en rapport som miljösamverkan sydost,  där länets kommuner och länsstyrelsen är med tagit fram.

De fel som har hittats gäller istället oftast egenkontrollen på större gårdar. Bland annat att man missar att föra upp en del kemikalier på den lista som ska finnas ute på gårdarna.