KALMAR

Handikappad i strid med kommunen

Omsorgsnämnden i Kalmar kommun överklagar en dom från länsrätten gällande en kvinna som fått avslag av nämnden på sin ansökan om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kvinnan vill bo växelvis hemma och på vårdhem men omsorgsnämnden avslog hennes begäran med motiveringen att hon redan hade assistansersättning.

Länsrätten upphävde nämndens beslut men nu har nämnden överklagat till kammarrätten.