Mörbylånga

Länsstyrelsen kritiserar socialnämnden

Länsstyrelsen kritiserar socialnämnden i Mörbylånga kommun för hanteringen av en barnutredning i samband med en vårdnadstvist.

I utredningen står att ”Om föräldrarna inte följer föreslagna insatser kommer socialnämnden att ansöka om vård jämlikt lagen om vård av unga, LVU”.

Länsstyrelsen anser att detta är klandervärt och klart olämpligt att uttrycka sig så eftersom det mycket lätt kan missuppfattas.

-Frågan är ju hur de som beslutet rör uppfattar det här, och vi befarar att de uppfattar det som ett hot och det ska alltså inte förekomma i den här typen av utredningar att man hotar, säger socialdirektör Stig Lindahl.

Mörbylångas socialtjänst får också kritik för att man gjort fel i dokumentationen av utredningen. Man har inte heller följt den beslutade delegationsordningen.

Eftersom den här barnutredningen utförts så illa har politikerna i Mörbylånga beslutat att den måste göras om från grunden.

- Socialnämnden har beslutat sig för att ta in externa utredare för att fortsätta göra om den här utredningen. Och den är inte avslutad, utan här har socialnämnden tagit sitt ansvar genom att säga att man vill ha en ny utredning och man har lagt det på en annan utredare då, säger Socialdirektör Stig Lindahl.