ÖLAND

Varannan älgko bar dött foster

Hälften av de älgkor som sköts på Öland under jakten förra året bar på döda foster. Det visar en analys som forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort.

Sex av de tolv undersökta älgkorna bar på döda foster. Enligt Svenska Dagbladet har en liknande fosterdöd aldrig tidigare upptäckts hos älgar.

Forskarna ser upptäckten som oroande eftersom älgar ofta får i sig miljögifter som finns i naturen.

Men orsaken till fosterdöden är inte känd. Den kan även bero på en sjukdom i älgstammen.

De stora mängder älgkött som konsumeras kan samtidigt göra att eventuella gifter förs över till människor.

Jägarna på Öland slog larm om låg nativitet i den isolerade älgstammen på ön. För att ta reda på vad som låg bakom plockade jägarna ut livmoder, äggstockar och mjälte ur hondjur. Forskarna tog sedan muskel-, blod- och DNA-prover. Analyserna visade att döda embryon fanns i sex av de tolv fällda älgkorna.

Viltforskarna vill nu att fler jaktområden undersöks för att kontrollera om andra älgpopulationer i landet är drabbade. Man vill med det också kunna klarlägga orsaken till fosterdöden. Att inavel försvagat älgstammen är en teori, att fostren drabbats av sjukdomar burna av den fruktade röda fårfästingen en annan.

-Det kan finnas en koppling till det varmare klimatet. Fästingarna sprids snabbare när vintrarna är milda, säger Malmsten.