OSKARSHAMN

Stor utbyggnad av fjärrvärme när Scania ansluter

I Oskarshamn blir nu Scania kommunens stora kund på fjärrvärme. Fjärrvärmenätet måste byggas ut när Scania ansluts i höst och för att täcka behovet ska en helt ny anläggning för 200 miljoner byggas i Norra hamnen. Anläggningen kommer att tas i drift nästa år.


Ronnie Gunnarsson är vd på Oskarshamn energi

- Det blir en stor investering, våde i ny produktionsanläggnin och en förstärkning av fjärrvärmenätet i Oskarshamn.

Ungefär 25 procent av kapaciteten kommer gå till Scania, och det ska man klara av, men inte helt på biobränsle.

- Vi klarar inte av att leverera helt på biobränsle till en början, men det kommer något år senare.

Om ni får bygga er nya anläggning?

- Ja det förutsätts, och det tror vi inte ska vara något problem, säger Ronnie Gunnarsson.

200 miljoner kronor
Den helt nya anläggningen kommer kosta runt 200 miljoner kronor, och eftersom Scania nu ansluter sig kommer den bli något större än vad som först var tänkt. För en ny anläggning hade man varit tvungna att bygga iallfall för att klara utbyggnaden av fjärrvärmenätet till privatkunder framöver. Idag är runt 200 villor anslutna och fler vill koppla på.

Den nya anläggningen ska ligga i Norra hamnen och blir troligen ett kraftvärmeverk. Det vill säga att det även kan producera el. Just nu ligger planerna så långt som att en miljötillståndprocess pågår, framöver ska detaljplanen för området ändras, men ännu finns inget politiskt beslut, det kommer under våren. Först därefter kan bygget komma igång och anläggningen tas i drift 2009.

Miljövinst och inte en ekonomisk vinst
För Scanias del innebär anslutningen till fjärrvärmenätet att man kommer sluta med olja som uppvärmningn helt och hållet. Idag går det åt ca 3000 kubikmeter per år. Framförallt går det åt mycket uppvärmning till lackeringsprocessen.

Och med anslutningen till fjärrvärmenätet kommer utsläppen av koldioxid från fabriken att minskas med 90 procent, och det är främst miljön man har tänkt på säger Fredrik Allard som är platschef på Scania i Oskarshamn efterom Scania har en miljöpolicy där man klart säger att man ska försöka minska på utsläppen. Men ekonomiskt vinner man ingenting.

- Ekonomiskt är det en neutral affär, det vi sparar är koldioxidutsläpp och alltså minskar oljeeldningen och ersätter den med icke fossil eldning, säger Fredrik Allard. 

Så det blir inga ekonomiska vinster alls?

- Inte just nu, sen vet vi ju alla att ett oljeberoende i längden inte är bra och kostar, och vi vet heller inte vad utsläppsrätterna kommer kosta i framtiden, säger Fredrik Allard.