Framgångsrik rattfyllerikamp

Projektet Kalmar län Trafik utan Droger har varit en framgång. Av alla de som ertappats som rattfyllerister i länet sedan 2005 har drygt var femte tackat ja till behandling

Många som åker fast för rattfylleri tar chansen till samtal hos socialtjänsten eller behandling för sitt beroende. När projektet startade var målet att var tionde rattfyllerist frivilligt skulle ta tillvara möjligheten att få behandling för sitt beroende.

I projektet har vägverket, polisen, kommunerna , länsstyrelsen, frivården, åklagarkammaren, tingsrätten och landstinget ingått.

Det här arbetet går nu över i nästa fas och verksamheten permanentas.