Kalmar

Kalmarhems vd avgår

Kalmarhems vd Lars Graffner avgår med omedelbar verkan. I ett pressmeddelande skriver Kalmarhem att Graffner tagit beslutet i samråd med Kalmarhems ordförande Britt Lindblad och kommunbolagets presidium.

Lars Graffner avgår som vd men kommer stanna kvar i bolaget under tre månader.

Bolagets ekonomichef Britt Johansson utses till tillförordnad vd till dess att en ny vd rektryterats.