KALMAR LÄN

Större grupper och mindre mat på folkhögskolor

Landstingets folkhögskolor i länet, Högalid, Öland, Vimmerby och Gamleby, ska minska sina kostnader med upp till 8,5 miljoner kronor. Besparingar och effektiviseringar ska ske främst genom att man inte ersätter lärare som går i pension, samt genom större samarbete skolorna emellan vad det gäller administration. Ansvarig för effektiviseringarna är Ölands folkhögskolas rektor Behnn Edvinsson.