Sparkad VD till motattack

Kalmarhems förre VD Lars Graffner går nu till attack mot sin förra arbetsgivare, Kalmar kommun. Mest riktas kritiken i ett öppet brev från Graffner mot personaldelegationens ordförande vänsterpartisten Bertil Dahl.

Graffner menar att Dahl trampar både på hans person och på demokratin när denne kräver offentliggörande av hans omdiskuterade anställningsavtalet. Graffner hävdar att avtalet är sekretessbelagt efter ett tidigare kammarrättsutslag.

Alla chefer i Kalmars kommunala bolag har uppmanats skicka in sina avtal till kommunledningen. Alla har gjort det, utom Lars Graffner.