Medlare ska säkra avtal för vårdanställda

Det går trögt i förhandlingarna om ett nytt avtal för över 80 000 anställda inom vården. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har parterna enats om att kalla in medlare.

I höstas sade Vårdförbundet, som representerar bland annat sjuksköterskor, upp tillsvidareavtalet med SKL.

Orsaken är att förbundet anser att utfallet blivit för dåligt även om intentionerna i avtalet stämmer med de som Vårdförbundet vill ha.

Enligt SKL har intensiva förhandlingar förts den senaste tiden eftersom avtalet löper ut den sista mars.