GLADHAMMAR

Fortsatta mineralborrningar i Gladhammar

Diamantborrningarna i Gladhammar kommer att återupptas. Wiking Mineral och IGE Nordic har kommit överrens om en fortsättning av det gemensamma projektet och i mars startar borrningarna igen.

Den gångna hösten har resultatet av tidigare borrningar vid Solbergsgruvan i Gladhammar sammanställts och tolkats och bolagen anser att det finns möjligheter att utveckla mineraliseringen vidare mot en ekonomisk fyndighet. Av det skälet har bolagen beslutat att genomföra ett diamantborrningsprogram om ca 1000 meter.

Avsikten med programmet är att undersöka den geologiska strukturen vid mineraliseringen som underlag för beslut om eventuellt fortsatta borrningar.

Bolagen äger 50 procent vardera av projektet och Wiking Mineral AB kommer att vara projektledare.