Öland

Resistent salmonella på Öland

För första gången har resistent salmonella konstaterats i länet. Smittan har hittats i tre djurbesättningar på Öland och där har nu restriktioner införts och arbetet att spåra smittkällan ska nu inledas.

Smittan har hittats hos nötkreatur i två besättningar och i en tredje besättning hos både nötkreatur och grisar. Även en människa som bor på en av gårdarna och som har varit i nära kontakt med gårdens djur har insjuknat i salmonella.