Avelsprojekt på sälar är fel menar forskare

Det är fel att släppa ut avelsuppfödda gråsälar i södra Östersjön för att öka beståndet, säger sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd som arbetar åt fiskeriverket I går berättade vi om sälprojektet som i slutet av mars kommer placera två sälungar vid kusten i Skåne. Sälarna förses med radiosändare och kan sen bland annat följas av allmänheten på Internet.
Enligt Sven Gunnar Lunneryd kan djur som varit i fångenskap sprida ut olika sjukdomar i det vilda beståndet, dessutom skapas ökade konflikter mellan forskarna och yrkesfiskarna vars redskap ofta skadas av sälarna. Lunneryd menar också att gråsälsbeståndet, som har börjat öka sakta, kommer att återhämta sig av egen kraft om man låter naturen sköta sig själv I dag finns omkring 200 gråsälar utanför Kalmar län, Blekinge och Skåne.