Ökad umgängesrätt för Oskarshamnsparet

De begåvningshandikappade föräldrarna till en pojke i Oskarshamn får utökad umgängesrätt med sitt barn. Socialnämndens arbetsutskott har i dag beslutat om den utökade umgängesrätten för föräldrarna efter att nämnden gjort ytterligare en utredning. Slutsatsen i den nya utredningen är att föräldrarna visserligen inte själva kan ta hand om pojken, men att de har ett nätverk omkring sig som kan vara till stöd.
Barnet omhändertogs med stöd av LVU (lagen om vård av unga) eftersom myndigheterna ansåg att det fanns risk för att hans hälsa och utveckling skulle komma att skadas på grund av föräldrarnas brister i omsorgen om honom. Omhändertagandet väckte stor uppmärksamhet och ett 50-tal personer JO-anmälde fallet, men socialnämnden gick fri från kritik från JO.