Greenpeace uppmanar trålare att sluta fiska

Greenpeaces fartyg Esperanza som just nu finns öster om Öland uppmanade idag en trålare från Göteborg att sluta fiska torsk i området. Greenpeace menar att trålaren fångar torsk från det område i Östersjön som är mest hotat. Forskare inom internationella havsforskningsrådet ICES har rekommenderat ett stopp för fiske på detta bestånd.
Greenpeace har i helgen identifierat ett tiotal trålare som fiskar torsk i Östersjön. Merparten av dem kommer från Göteborg och Varberg men använder Karlskrona som bas för fisket. När trålarna har fyllt sin veckokvot seglar de in till Karlskrona där torsken lastas på bil för vidare transport. Esperanza seglar nu mot området norr om Norra Midsjöbanken för att undersöka om det ligger trålare även där.