Ragnhild Holmberg ny sjukvårdsdirektör

Landstinget har utsett en ny sjukvårdsdirektör för södra hälso- och sjukvårdsdistriktet. det blir Ragnhild Holmberg som sen 2001 varit biträdande sjukvårdsdirektör som får tjänsten. Enligt landstingsdirektören Johan Assarsson så har Ragnhild Holmberg de egenskaper som behövs för att skapa delaktighet i förändringsarbetet samtidigt som hon får saker gjorda.