"Nattis" finns i hälften av landets kommuner

Drygt hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter, men över 300 platser till behövs för att täcka behovet. Skolverkets kartläggning som presenterades idag visar att det i ett 60-tal av alla kommuner finns ett större behov av "nattis" än vad som kan tillgodoses.
Av de 140 kommuner som inte anordnar nattomsorg anger 104 att det inte finns någon efterfrågan. De resterande 36 uppger andra skäl, oftast att kommunen har fattat ett politiskt beslut att inte erbjuda nattomsorg.