Upplysningar om Theodor önskas

Polisen i Oskarshamn har fortfarande inga direkta spår efter Theodor som försvann spårlöst förra lördagen. Ett antal iakttagelser och tips har kommit in till polisen, och ett par av dem anses så pass intressanta att polisen vill ha hjälp av allmänheten - om inte annat för att kunna utesluta att det är Theodor som varit synlig.
Har du uppgifter om någon av följande händelser kan du höra av dig till polisen på telefonnumer 0480-45 60 00 eller till närmaste polisstation. 1. Lördagen den 8 mars vid 23.15 körde en personbil Östersjövägen i riktning mot Stångehamnsvägen. Föraren av bilen bromsade kraftigt innan den fortsatte sin färd mot Stångehamnsvägen. I samband med att bilen bromsade in och stannade iakttogs en yngling som befann sig i närheten gående mot Stångehamnsvägen. Kontakt önskas med den gående ynglingen, föraren eller passagerare i bilen eller någon annan som kan lämna upplysningar. 2. Den 13 mars vid 10.30 sågs en yngling gående i närheten av viadukten under E 22 i närheten av Kryddgårdsvägens förlängning och Gamla Västerviksvägen. Platsen är inte så långt ifrån det bostadsområde där Theodor har sin bostad. Kontakt önskas med ynglingen eller någon annan som kan lämna upplysningar. 3. Söndagen den 9 mars vid 06.00 - 06.30 sågs en yngling gående i västlig riktning på gångvägen söder om Oskarshamns sjukhus. Ynglingen kom från Scaniahållet och gick på gångvägen i riktning mot Tratten. Kontakt önskas med ynglingen eller med någon annan som kan lämna upplysningar.