Länsbor frågas om demokrati

1.000 personer i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommer i veckan att få en enkät med frågor om lokal demokrati.
Genom den vill studenter vid Umeå Universitet få svar på hur medborgarna anser att demokratin fungerar där de bor, hur de vill att den ska se ut, om de vill kunna påverka mer och om de vill kunna påverka beslut i grannkommunerna. Sammanlagt deltar 12.000 personer i hela landet i forskningsprojektet som går under namnet "Urban Design".