Giftig aska bra för skogen

Det är bra för skogen att föra tillbaka aska från träeldade fjärrvärmeverk. Det visar en doktorsavhandling som Sirkku Homberg vid Högskolan i Kalmar presenterat. Detta trots att hon hittat för höga halter av miljögiftet PAH, alltså polycykliska aromatiska kolväten i askan.
Sirkku Holmberg menar att askan innheåller många ämnen som skogen behöver och att det går att slippa problemen med PAH om bara askan analyserar regelbundet.