En kvinna vill bli kyrkoherde i Mönsterås

Sex personer har sökt tjänsten som ny kyrkoherde i Mönsterås när ansökningstiden nu gått ut. Fem män och en kvinna.
Bland de som kan tänka sig att jobba i Mönsterås finns bland annat Thomas Mellborg som tidigare arbetat som komminister i församlingen men som nu är kyrkoherde i Högsby. Sökt tjänsten har också Reine Medelius, Lars Riberth, Staffan Holmquist och Jan-Kenneth Johansson gjort. Enda kvinnan bland de sökande är Agneta Welander som för närvarande arbetar som komminister i Kalmar.