De flesta av länets kommuner går back

Det var ett dåligt år förra året för kommunerna i Kalmar län. Åtta av tolv kommuner visar på ett underskott i sina bokslut för 2002. Det är Statisktiska centralbyrån som har gått igenom alla Sveriges kommuners bokslut. Sämst gick det för Oskarshamn, Nybro och Torsås. Borgholms kommun däremot visar på ett plus i kassan Kommunen har varit tvungen att ha en stabil ekonomi för att få tillgång till statens kommunakutpengar.