Markägare säger nej till SKB

Fastighetsägarna i området kring kärnkraftverket i Simpevarp säger nej till SKB:s bud när det gäller markanvändning.
SKB vill undersöka marken inför en eventuell slutförvaring av utbränt kärnbränsle men först måste de komma överens med markägarna om den ekonomiska ersättningen. Men markägarna accepterar inte det bud SKB nu lagt, utan deras advokat Peter Savin säger till Nyheterna att de kommer att lägga ett eget bud i början av april.