Sänkt lön ska rädda jobben

Dom 110 anställda på telekomföretaget Ki Consulting i Kalmar kan rädda sina jobb om de går med på att sänka sina löner.
Företagsledningen har gått ut med en förfrågan om de anställda är villiga att minska sina löner med uppemot 10%. Är de inte det måste personal sägas upp. För att avtalet ska gälla måste 85 procent tacka ja till erbjudandet. De har betänketid på sig till onsdag nästa vecka.