Kalmar lantmän satsar på butikerna

Kalmar Lantmän satsar på sina butiker och bland annat håller de på att bygga om sin kalmarbutik där butiksytan blir dubbelt så stor. I samband med invigningen på fredag kommer butiken byta namn till Granngården. Kalmar lantmäns övriga butiker ska också byta namn framöver.