Tandvårdsabonnemang för unga

Länets unga ska kunna abonnera på tandvård från och med nästa år. Genom att betala några tior i månaden ska de mellan 20 och 39 få råd och behandling vid behov.
Först görs en riskbedömning där en tandläkare tittar på munhälsan och bedömer vilka risker som finns. Därefter sätts en årspremie som ska betalas månadsvis. Tandvårdsabbonemanget ska införas också i Landstingen i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. I juni ska ett färdigt gemensamt förslag presenteras och reformen kan bli verklighet nästa år.