Unga bönder vill ha bisyssla till lantbruket

Yngre bönder vill satsa på kompletterande verksamheter. Hälften av alla lantbrukare under 40 år satsar redan eller vill satsa på kompletterande verksamheter till sina lantbruksföretag. Det visar en undersökning som näringslivets undersökningsinstitut har gjort på uppdrag av Jordbruksverket.