Positivt välkomnade av eventuellt trålstopp

Sydkustfiskarna välkomnar initiativet från Sverige, Danmark och Tyskland att förbjuda den traditionella trålen för att på så sätt skona småtorsken.
Denna trål med så kallade diagonalmaskor fångar även torskar som är mindre än tillåtna 38 cm. De får inte föras i land, utan kastas överbord. De tre länderna uppvaktar nu EU-kommissionen med ett förbud inom EU:s vatten i Östersjön. -De svenska fiskarna har länge krävt denna övergång, säger Jan Erik Holmberg. - Vi hoppas att EU-kommissionen kommer till ett snabbt beslut.