Tonårsaborterna ökar i länet

Allt fler tonåringar gör abort i Kalmar län. Under förra året var det 157 tonåringar som valde att göra abort. Det är en ökning med 23 stycken. Men trots den här ökningen är det färre tonåringar som gör abort i länet än genomsnittet i landet. Det är framför allt i storstadsområdenea som aborterna är vanliga.
En orsak till att allt fler tonåringar gör abort kan vara att man är oroliga för att använda p-piller på grund av riskerna med de och i stället väljer andra osäkrare preventivmedel. Eller inte skyddar sig alls.