Sjätteklassare får inte gå kvar på mellanstadiet

De elever på Silverbacksskolan i Smedby utanför Kalmar som börjar sexan i höst får inte vara på kvar på sin låg och mellanstadieskola efter sommaren. Dom flyttas istället till högstadieskolan Barkestorp redan som sexor. Beslutet fattades på onsdagseftermiddagen av en enig barn och ungdomsnämd. Detta trots flera protester från föräldrar, elever och lärare.