Aktion för att rädda brottsofferjouren

Nu i absolut sista stund har en aktion dragits igång för att rädda brottsofferjourernas kansli i Hultsfred och därmed också på sikt jourverksamheterna i de fyra nordligaste kommunerna.
Det är framförallt kommunalrådet i Hultsfred och brottsofferföreningen i Vimmerby som försöker få till stånd ett möte med alla inblandade kommuner, där kansliet ska garanteras kommunala bidrag för att överleva. Conny Tyrberg, ordförande i brottofferföreningen i Västervik, säger till radion att han tror och hoppas att det ska gå att hitta en ekonomisk helhetslösning som ska rädda verksamheterna.