Bättre arbetssituation för läkarsekreterarna

En lösning tycks nu vara nådd mellan Västerviks sjukhus och läkarsekreterarna på kirurgen och ortopedin, som under lång tid haft alldeles för stor arbetsbelastning. Idag presenterade arbetsgivarna ett förbättringsprogram som innebär 1,6 nya tjänster, en vikarie som ska hjälpa till och kapa arbetstoppen samt att hålla fortsatta diskussioner om sekreterarnas situation.
- Vi är nöjda eftersom vi fått igenom vad vi krävt, säger en läkarsekreterare till P4 Kalmar.