Nämnd vill satsa mer på Kulbackens museum

En enig kultur- och fritidsnämnd i Västervik föreslår nu en rejäl satsning på Kulbackens museum. Man vill att ägarna, kommunen och föreningen ökar sitt ägartillskott de närmaste åren. Peter Lundgren centern och ny ordförande i nämnden säger att alternativet till en satsning och utveckling är en nedläggning.
Bland det nämnden föreslår är ett namnbyte till Västerviks Museum, att en museichef anställs för att leda utvecklingsarbetet och att lokalerna rustas upp. Samt att man engagerar sig för att få utställningshall, Naturum och Visans hus till området som på så sätt skulle bli ett större besöksmål.