Torskfiskestopp i Östersjön

Enligt Greenpeace så har EU-kommissionen enats om att införa ett tillfälligt stopp för allt torskfiske i Östersjön. Förbudet gäller alla fartyg som är flaggade i EU:s medlemsstater. Det kommer att träda i kraft den 15 eller 31 april och gälla fram till det ordinarie sommarstoppet den 1 juni. Därmed blir torskfiske med fartyg flaggade inom EU förbjudet ända fram till 1 september.
Kommissionen beslutade även att utarbeta en förvaltningsplan för ett framtida hållbart torskfiske i Östersjön meddelar Greenpeace.