Skolpraktik ska rädda kommunal personalbrist

Praktik eller prao på kommunala förvaltningar ska trygga personalrekryteringen i Kalmar. Det hoppas i alla fall kommunstyrelsen som gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell där alla förskole- och grundskoleelever ska göra minst en praktik på någon av kommunens förvaltningar.
Exakt hur modellen ska se ut är oklart eftersom arbetet precis startat. Men bland annat måste fler förvaltningar börja ta emot praoelever. Dessutom kan studie- och yrkesvägledarna bli bättre på att informera om alla dom yrken kommunen har att erbjuda.