Ovanligt dödsfall i bakteriesjukdom

En 13-årig flicka avled i veckan i en ovanlig bakteriesjukdom. Flickan hade smittats av meningokockbakterien som i vissa enstaka fall får ett explosionsartat förlopp och då har antibiotika svårt att hejda sjukdomen. Överläkare Bengt Bylund på barnkliniken i Västervik säger till Västervikstidningen att det är viktigt att påpeka att utbrottet är väldigt sällsynt och att det inte rör sig om en epidemi.
Risken för att fler ska drabbas är mycket liten.