Wejryd till Bryssel

Växjö stifts tidigare biskop, nuvarande ärkebiskopen Anders Wejryd åker till Bryssel för att diskutera klimat- och försoningsfrågor.

Tillsammans med andra europeiska religiösa ledare träffar ärkebiskopen EU-kommissionens ordförande på måndag.
Wejryd har inbjudits för sitt engagemang i klimatfrågan.