Torsås

DO stämmer kommunen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Torsås kommun för etnisk diskriminering. Det handlar om en kvinna med romsk bakgrund som i flera år utsatts för kränkningar på sin arbetsplats inom hemtjänsten.

Arbetskamraterna har, enligt DO, öppet visat sin negativa inställning till romer, skriver Östran.

Trots att kvinnan vid flera tillfällen påtalat för sin arbetsgivare att hon känt sig djupt kränkt av har kommunen inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna, anser DO.

Några av hennes arbetskamrater ska kontinuerligt talat illa om romer genom att använda nedsättande språkbruk som tattare och tattarjävlar i kvinnans närvaro.

DO bedömer detta som etniska trakasserier eftersom det förekommit i stor omfattning och under lång tid.