Ökad effekt vid OKG utreds

I samband med att OKG, Oskarshamns kärnkraftverk, ska lämna in en ny ansökan om drifttillstånd och eventuella förändringar i tillståndet vill man utreda effekterna av en ökad produktion i kärnkraftverket.
Tidigare utredningar visar att det är tekniskt möjligt att öka effekten vid kärnkraftverket med 20 procent vilket bland annat skulle innebära att mer kylvatten släpps ut och temperaturen i havet runt Simpevarp därmed ökar med 2,5 grader. I dagarna inleds ett samråd mellan OKG, länsstyrelsen, allmänheten, myndigheter och organisationer. Bland annat ska det göras en miljöprövning. En ny tillståndsansökan ska lämnas in till kärnkraftinspektionen vid årsskiftet 2004-2005.