Beslut om habiliteringsflytt dröjer

Den borgerliga ledningen i landstinget har fortfarande inte fattat beslut om förslaget att flytta habiliteringen i Vimmerby till Västervik.
Landstingsledningen vill att förvaltningen ska ställa de ekonomiska vinsterna mot konsekvenserna för patienter och personal samt att man utreder möjligheten att spara på andra sätt. Norra sjukvårdsförvaltningen vill spara pengar genom att flytta till tomma landstingslokaler i Västervik i stället för att hyra i Vimmerby. Habiliteringen är en specialistresurs för personer med varaktiga funktionshinder.