EU-miljoner till glesbygdsskolor

EU-programmet för glesbygdsutveckling, Leader Kustlandet, satsar nu 1,8 miljoner kronor på projekt bland glesbygdsskolor längs Östgöta- och Smålandskusterna. Pengar kan sökas till projekt som berör natur och kultur.
Lofta skola har till exempel redan fått pengar till ett utbyte med en ort i Norrland, med vattenkraftsproduktion. Totalt handlar det om ett 30-tal skolor från Norrköping ner till Pataholm i Mönsterås kommun som kan delta.