KALMAR

Flyktingbarn blir fråga för fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade i dag att lämna förslaget vidare till fullmäktige om ett nytt avtal för fortsatt mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Kommunstyrelsen fattade tidigare ett beslut om att teckna ett nytt avtal med migrationsverket men beslutet överklagades av Sverigedemokraterna som hänvisade till att beslutet måste tas av fullmäktige vilket nu sker.
Det var många frågor vid informationen om mottagandet i dag från borgerligt håll om kostnadsteckning och om hur den framtida bostadssituation ska lösas för de ungdomar som fått uppehålls tillstånd.
Den informationen gavs i dag muntligt men kommer att komma som handlingar till alla ledamöter i fullmäktige innan beslut tas.